گزارش روز چهارم تیم یک

گزارش روز چهارم تیم یک

گروه team 1 امروز در ابتدا به بازدید موسسه Taidekaari پرداخت. وظیفه اصلی این موسسه، تهیه محتوای هنری برای دانش آموزان در 9 سطح مختلف عطف به سن و مقطع تحصیلی آنهاست. در این موسسه برنامه های مدونی برای آموزش هنرهای تصویری، رسانه ای، تجسمی و سیرک طراحی و تدوین شده است.

چهارشنبه 24 آبان 1396
گزارش روز سوم تیم یک

گزارش روز سوم تیم یک

گروه Team1 در شروع روز خود با همراهی خانم الیا هارجو ، سرپرست مجموعه‌ی Learning Scoop به بازدید از مدرسه‌ی Tiovio پرداخت. این بازدید از دو بخش اصلی تشکیل شده‌بود. در بخش اول اعضای گروه به بازدید از مدرسه، بررسی فضاهای موجود و رفتار معلمین و دانش‌آموزان پرداختند

چهارشنبه 24 آبان 1396
گزارش روز دوم تیم یک

گزارش روز دوم تیم یک

Team 1 ساعت 5 صبح هلسینکی را به مقصد تمپره ترک کرد و در حدود ساعت 8 صبح وارد این شهر شد. ساعت 8:30 دقیقه صبح، تیم همراه با Ellimaija Ahonen عازم مدرسه Saaksjarvi به منظور بازدید از ساز و کار و فضای آموزشی مدرسه شد.

چهارشنبه 24 آبان 1396
گزارش روز اول تیم یک

گزارش روز اول تیم یک

گروه Team 1 در حدود ساعت ۲:۳۰ به شهر هلسینکی واقع در کشور فنلاند وارد شد. پس از استراحت کوتاهی در محدوده‌ی فرودگاه و تهیه‌ی سیم‌کارت برای توانایی برقراری ارتباط، به سمت هتل به راه افتاد و در حدود ساعت ۵، در هتل مستقر گردید.

چهارشنبه 24 آبان 1396