گزارش روز پنجم تیم یک

چهارشنبه 24 آبان 1396

گروه Team1 در پنجمین روز از سفر خود، به بازدید از مدرسه‌ی هنر Tammerkoski پرداخت. این بازدید متشکل از رویارویی مستقیم با محیط‌های آموزشی مدرسه و برگزاری چند مصاحبه بود. مدرسه‌ی هنر Tammerkoski متعلق به رنج سنی بین ۱۶ تا ۱۹ سال می‌باشد، پس به نحوی دانش‌آموزان این مدرسه بزرگ‌سال به حساب می‌آیند. دانش‌آموزان این مدرسه در پنج دوره‌ی متفاوت به یادگیری سطوح مختلف هنر می‌پرداختند. به این معنا که در سطح اول با هنرهای تجسمی، در سطح بعدی با هنرهای دراماتیک، پس از آن موسیقی و… انتخاب کلاس‌ها برای این دانش‌آموزان به صورت اختیاری است.

در مصاحبه‌ای که با مسئولین ارشد این مدرسه برگزار شد، به نکات مهمی از قبیل رابطه‌ی دانش‌آموزان با هنر، پیدا کردن خودشان و توانایی بیان آن توسط هنر، رابطه‌ی هنرمند و جامعه و همچنین جایگاه اجتماعی این دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی از مدرسه اشاره شد.