گزارش روز هفتم تیم یک

چهارشنبه 24 آبان 1396

روز هفتم: در این روز گروه Team1 در دقایق ابتدایی صبح به سمت شهر رُوانیامی واقع در شمال فنلاند به راه افتاد تا پس از به اتمام رساندن هفته‌ی ابتدایی سفر تحقیقاتی خود در شهر تمپره، در پایان هفته به استراحت بپردازد. گروه Team1، پس از رسیدن به شهر روانیامی و استقرار در هتل، به جمع بندی هفته‌ی اول سفر خود در شهر تمپره پرداخت. در این جمع‌بندی‌ها، اصلی‌ترین عناوینی که در پنج روز اول سفر پیرامون سیستم آموزشی فنلاند به آن‌ها پرداخته‌شده‌بود، مورد بررسی جزیی‌تری قرار گرفت و گروه Team1 دسته‌بندی اطلاعات جمع‌آوری شده را آغاز نمود.

اصلی‌ترین عناوینی که امشب به دسته‌بندی اطلاعات پیرامون آن‌ها پرداخته‌شد عبارت بودند از:

-چارچوب درسی و متد آموزشی مدارس ابتدایی

-تغییرات معاصر چارچوب نظام آموزشی

-بررسی نقش معلم در بهبود شرایط تحصیلی

ادامه‌ی بررسی باقی اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت جزیی‌تر، برای روزهای پیش‌رو باقی مانده‌است.