گزارش روز هشتم تیم یک

چهارشنبه 24 آبان 1396

گروه امروز، دومین و آخرین روز خود را در پرجمعیت ترین شهر شمالی جهان، rovaniemi گذراند. درحالیکه شانس بسیار کمی برای دیدن شفق قطبی دارد. امروز به جمع بندی بخش دیگری از اطلاعات بدست آمده از سفر به tampere گذشت. اطلاعاتی و دانشی که بیش از توقعمان، برای ما حیرت انگیز بود. هرچند می توان ادعا کرد که این سفر تا امروز، برای ما دستاوردهای بزرگتری از صرف بررسی نظام آمورشی کشور فنلاند به همراه داشته. آشنایی با تفکر سیستماتیک فنلاندی، تعهد، پشتکار، کار گروهی، کسب شناخت دقیق از توانمندی ها و سپس برنامه ریزی دقیق برای آینده، چیزهای دیگری بود که تا این لحظه از این سفر آموختیم. مجموع حقایقی که از فنلاند، کشوری که بزرگترین صادراتش چوب است، یکی از قوی ترین اقتصادهای اروپا، بهترین نظام آموزشی جهان، یکی از شادترین سرزمینها و یکی از دموکراتیک ترین کشورهای جهان را ساخته. شاید پس از پایان این سفر، علاوه بر بحث نظام آموزشی، بتوانیم اقدامی دیگر نیز با الهام از این کشور انجام دهیم. اقدامی که شاید بتوان نام آن را how to promote your country online گذاشت.