گزارش روز دهم تیم یک

چهارشنبه 24 آبان 1396

گروه در این روز، ابتدا به باردید از مدرسه هنر، sara hilden پرداخت. این مدرسه هنر، دانش آموزان را در دوره های 11 ساله آموزش می دهد. 6 سال آموزش عمومی هنر و 5 سال آموزش تخصصی. دوره های این مدرسه شامل آموزشهایی همچون، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر، فیلمسازی و رقص است. این دوره ها در مدل 11 ساله، یک روز آموزشی در هفته را شامل می شود. نکته جالب اما این است که بسیاری از هنرجویان این موسسه، دوره های 11 ساله را می گذرانند اما لزوما هنر را به عنوان شغل خود برنمی گزینند، بلکه نگاهشان به هنر به عنوان راهی برای شادتر و عمیق تر زیستن است. پس از این بازدید، اعضای گروه، مدرک پایان دوره موسسه learning scoop را دریافت کرد. پس از دریافت مدرک، گروه به سمت Helsinki حرکت کرد و شب هنگام به این شهر رسید. از این مرحله به بعد، توجه گروه بیش از دریافت اطلاعات، معطوف به شیوه های پیاده سازی مدل فنلاندی در جامعه ایران خواهد بود. در حقیقت ما در آغاز فاز ایده پرداری و برنامه ریزی قرار داریم.