گزارش روز ششم دختران سبز

چهارشنبه 24 آبان 1396

تیم دختران سبز در ششمین روز از سفر تحقیقاتی خود به کشور اسپانیا طبق برنامه قبلی از شرکت مهندسی و ساخت پروژه های حمل و نقل بازدید کرد. این شرکت ابتدا به ارائه ای از محور فعالیت های خود پرداخت. حوزه عملکردی این شرکت مهندسی، ساخت و نوسازی خطوط ریلی، جاده ای، دریایی و میباشد. موضع اصلی فعالیت شرکت زیرساخت و در اسپانیا به طور عمده زیرساخت ریلی میباشد. این شرکت به طور خاص کتابهایی در زمینه راه آهن پرسرعت و چگونگی پیاده سازی و نوسازی آن منتشر کرده است و بیش از هزاران مطالعه در زمینه امکان سنجی و مدیریت این خطوط در اسپانیا و جهان گردآوری نموده است. این شرکت بیش از ده پروژه ریلی در سراسر جهان اجرا نمودند و از طرح تیم دختران سبز مبنی بر استفاده از بازیافت تایر در صنعت راه آهن استقبال کردند. این شرکت همچنین شرکت های مسئول در این حوزه را معرفی کردند تا این طرح پس از امکان سنجی با نهایت دقت در آینده ای دور در کشور عزیزمان ایران پیاده سازی شود.