گزارش روز هفتم دختران سبز

چهارشنبه 24 آبان 1396

گروه دختران سبز صبح زود هفتمین روز سفر تحقیقاتی خود به کشور اسپانیا برای رسيدن به اولين قطارسريع السير مادريد به والنسيا راهي ايستگاه آتوچا شدند اين اولين تجربه اين گروه از قطار هاي پرسرعت اسپانيا بود، پس از گذشت حدود ٢ ساعت اين تيم به شهر ساحلي والنسيا رسيدند و پس از تحويل اتاق راهي دانشگاه پلي تكنيك والنسيا شدند، يكي از مسائل قابل توجه اين شهر كه با وجود مساحت و جمعيت اندك تمام وسايل حمل و نقلي به صورتي عالي تعبيه شده بودند. در ورودي دانشكده عمران ، دو اساتيد و دو دانشجويان مقابل درب منتظر اين تيم بودند كه پس از خوش آمد گويي و معرفي دانشكده وارد سالن كنفرانس شدند و ارائه اي در خصوص مقاله شان كه پايه اصلي تحقيق اين گروه بود آغاز شد، اين جلسه كه بسيار مفيد واقع شد حدود ٣ ساعت طول كشيد كه به اكثر سوالات كروه دختران سبز پاسخ داده شد و حتي از اين گروه درخواست راه حل براي برهي مشكلاتشان شد كه به دليل طولاني شدن بحث، ادامه مذاكرات به روز بعد موكول شد. نكات اصلي اين جلسه پايه و اساس استفاده از تاير هاي بازيافتي و فرايند استفاده از اين تاير ها و همچنين تمام تست ها و دستگاه هاي مورد استفاده مورد بررسي قرار گرفت و نتايج روش پيشنهادي ايشان در شرايط اب و هوايي مختلف همچنين انواع خط هاي محتلف راه اهن در يك خط واقعي مورد بحث قرار گرفتند كه در انتها با صرف قهوه اين گروه راهي ساحل شد تا ضمن بازديد از ساحل والنسيا سوالات خود را براي جلسه فردا اماده كند