گزارش روز هشتم دختران سبز

چهارشنبه 24 آبان 1396

گروه دختران سبز در روز هشتم از سفر تحقیقاتی خود به کشور اسپانیا و در دومین روز اقامت در. شهر والنسیا جهت بازدید از آزمایشگاه های دانشگاه پلی تکنیک والنسیا صبح زود راهی این دانشگاه شدند. طی این بازدید که با استقبال جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه مواجه شد گروه دختران سبز به بازدید کلیه دستگاه های تست آزمایشگاه های این دانشگاه رفتند. این دانشگاه از دو آزمایشگاه مجهز و پیشرفته در خصوص تست انواع ویژگیهای خطوط ریلی و تست انواع سنگ مناسب برای بالاست برخوردار بود. در آزمایشگاه اول که آزمایشگاه جغرافیای خط بود انواع سنگ های مناسب بالاست و ترکیب درصدهای مختلف از تایر با آنها مورد بازدید قرار گرفت و در آزمایشگاه دوم انواع دستگاه های تست ارتعاشات و نویز و نیز دستگاه های گران قیمت ترکیب کننده انواع سنگ مورد بازدید قرار گرفت. دانشگاه پلی تکنیک والنسیا به عنوان سرآمد تحقیقات و اجرای این طرح در محیط آکادمیک اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار گروه دختران سبز قرار داد.