گزارش روز یازدهم دختران سبز

چهارشنبه 24 آبان 1396

گروه دختران سبز در روز یازدهم از سفر تحقيقاتي خود به كشور اسپانيا، پس از بازگشت مجدد خود از شهر بارسلونا به مادريد، از شركت سيگناس ديدن نمود. اين شركت غير دولتي از طريق بازيافت لاستيك غير قابل استفاده و فرسوده شده ماده اوليه توليد چندين محصول را فراهم مي كند. در جلسه ذكر شده علاوه بر ارائه آمار قابل توجه از حجم تايرهاي غير قابل استفاده، به معرفي پروژه هاي شركت پرداخته شد. از جمله اين پروژه مي توان به استفاده از لاستيك فرسوده در ديوارهاي محافظ مسابقات ورزشي، موج شكن و استفاده از لاستيك غير قابل استقاده در تهيه ماده اوليه آسفالت، بتن، سطح زمين بازي كودكان، سطح زمين هاي ورزشي، كفي كفش و استفاده آن در صنعت ريلي نام برد. با توجه به اهميت بخش ريلي در تحقيقات اين گروه، نحوه بازيافت لاستيك و پروژه هاي پياده شده در اين بخش به تفضيل شرح داده شد. در حال حاضر در كشور اسپانيا در بخشي از خطوط مترو شهر از لاستيك بازيافت در ساخت مسير ريلي استفاده شده است و تركيب لاستيك بازيافت با بالاست در حال بررسي در لابراتورها مي باشد. در اين جلسه شركت تمايل به همكاري با گروه دختران سبز نمود و بر تبادل نتايج آزمايشات تركيب بالاست با لاستيك بازيافت شده با اين گروه توافق نمود.

"/