گزارش تصویری: اولین جلسه دفاع از پروژه تحقیقاتی ال‌جی چلنجر

چهارشنبه 30 خرداد 1397

عصر دیروز، اولین قسمت از جلسه مصاحبه و داوری پروژه جهانی ال‌جی چلنجر ایران در وب سایت آپارات منتشر شد.

30 تیم شرکت کننده در پروژه ال‌‌چلنجر امسال به سه قسمت تقسیم شدند. بنابراین، هر 10 تیم در یک روز به دفاع از طرح تحقیقاتی خود در حضور هیئت داوران در باغ کتاب تهران می‌پردازد.

در این قسمت، شاهد دفاع 10 تیم خواهیم بود که در انتهای آن با رأی هیئت داوران 5 تیم حذف می‌شوند و 5 تیم باقی